Beneficis del Treball Mobil

El Treball Mòbil és una fórmula de treball que pot aplicar a un col•lectiu molt nombrós de professions i rols professionals, produint gairebé sense excepció grans avantatges pel treballador . Destaquem alguns dels més significatius:

Conciliació de la Vida Professional-Vida Personal: El treball Mòbil ens dóna flexibilitat per a administrar el nostre temps i defugir d’alguns ‘lladres de temps’ com els embussos de trànsit, les converses intranscendents o els viatges innecessaris. L’equilibri entre la vida professional i personal millora amb l’aprofitament d’ aquest temps perdut .

El teletreball millora la productivitat: l’efecte sobre l’estat anímic, la millor capacitat de concentració i la major dedicació a tasques d’aportació de valor fan que tots siguem més productius i ens sentim més satisfets havent fet el que havíem de fer, ràpidament i amb qualitat.

  • Reduïm el temps emprat en desplaçaments: al marge de l’estalvi de temps, evitem l’angoixa que ens produeix estar aturats en una cua de cotxes.
  • Reduïm els costos per desplaçaments: quan evitem anar de forma diària a l’oficina, estem estalviant.
  • Ens fem usuaris intensius de la tecnologia: l’exposició constant als recursos que utilitzem pel nostre treball mòbil, ens fa vèncer les possibles barreres que la tecnologia ens plantejava abans .